Skip to main content

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

 

ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ FUELMATE, ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Η΄ ΚΑΤΕΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η΄ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ Η΄ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑFUELMATE, ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ Η΄ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ(ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ, ΟΙ "ΟΡΟΙ"). ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ.

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣFUELMATE

Ι.             ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ("Συμφωνία") καταρτίζονται και συνάπτονται από και μεταξύ του Πελάτη και της FUELMATE, μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ("FuelMate", η "Εταιρεία", "Εμείς" ή "Μας"), καθορίζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα λαμβάνετε και θα προγραμματίζετε υλικοτεχνικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης καυσίμων και άλλων προϊόντων και παροχής υπηρεσιών ("Υπηρεσίες") μέσω του διαδραστικού ιστοτόπου μας (www.FuelMate.gr) ή και της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά (η "Εφαρμογή", ο "Ιστότοπος" ή η "Πλατφόρμα FuelMate").

Η χρήση της ιστοσελίδας μας συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης εκ μέρους του Πελάτη, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου μας.

IΙ.            ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ FUELMATE.

1.Υπηρεσίες. Η Πλατφόρμα FuelMate αποτελεί μια τεχνολογική πλατφόρμα που επιτρέπει στον Πελάτη να επιλέγει, να προγραμματίζει και να συμφωνεί υπηρεσίες εφοδιασμού και παράδοσης καυσίμων και άλλων προϊόντων και υπηρεσιών από τρίτο ανεξάρτητο πάροχο και διανομέα καυσίμων ("Πάροχος Υπηρεσιών").

2.Ποιος μπορεί να τη χρησιμοποιήσει. Για να χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα FuelMate, θα πρέπει (i) να είστε άνω των 18 ετών και (ii) να έχετε τη δυνατότητα να συνάψετε δεσμευτική σύμβαση με εμάς και να μην σας απαγορεύεται να το κάνετε σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώνουμε τυχόν συναλλαγές με ανήλικους ή παραβάτες. Δηλώνετε επίσης ότι οι στοιχεία που υποβάλλετε για τη χρήση της Πλατφόρμας FuelMate είναι σωστά, πλήρη, αληθή και ακριβή και συμφωνείτε να ταδιατηρείτε ενήμερα σε περίπτωση μεταβολής.

3.Εγγραφή. Η πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες της Πλατφόρμας FuelMate απαιτεί την εγγραφή του Πελάτη μέσω της δημιουργίας λογαριασμού.Κατά την εγγραφή στον ιστότοπο ή την εφαρμογή μας μας ο Πελάτης υποχρεούται:

• Να καταχωρεί το ονοματεπώνυμό τουή την επωνυμία της επιχείρησής του, δίνοντας ακριβή, σωστά, πλήρη και ενήμερα στοιχεία.

 • Να καταχωρεί με σωστό, πλήρη, ακριβή και ενήμερο τρόπο τον τόπο κατοικίας.

• Να καταχωρεί μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

• Να καταχωρεί έναν τηλεφωνικό αριθμό σταθερής οικιακής γραμμής ή κινητού.

Θα επεξεργαστούμε οποιαδήποτε προσωπικά αναγνωρίσιμη πληροφορία ως μέρος της εγγραφής στην Πλατφόρμα FuelMate σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.

4.Χρεώσεις. Η χρήση των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας FuelMateδεν επιφέρει καμία χρέωση για τις υπηρεσίες ή τα αγαθά που λαμβάνετε.

5.Ακύρωση. i) Κατά την τοποθέτηση μιας παραγγελίας θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε την εξέλιξη του αιτήματός σας.

ii) Μπορείτε να επιλέξετε να ακυρώσετε το αίτημά σας για τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή μέχρι την ανάθεση του αιτήματος στον Πάροχο των Υπηρεσιών. Οποιαδήποτε ακύρωση μετά την αποχώρηση του Παρόχου των Υπηρεσιών από το κατάστημά του για την παράδοση του προϊόντος/αγαθού, διατηρούμε το δικαίωμα να σας επιβαρύνουμεμε χρέωση ακύρωσης ποσού πενήντα ευρώ(€50).

iii) Σε περίπτωση ακύρωσης του αιτήματός σας μετά την αποχώρηση του Παρόχου των Υπηρεσιών για την παράδοση του προϊόντος/αγαθού,διατηρούμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε το Λογαριασμό σας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

6.Η FuelMate μπορεί κατά καιρούς να παρέχει σε ορισμένους Πελάτες προωθητικές προσφορές και εκπτώσεις που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα να χρεώνονται διαφορετικά ποσά για τις ίδιες ή παρόμοιες υπηρεσίες ή αγαθά που αποκτώνται μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών. Με την αποδοχή του παρόντος συμφωνείτε ότι αυτές οι προωθητικές προσφορές, εκτός εάν διατίθενται και σε εσάς, δεν θα έχουν καμία επίδραση στη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς ή στις χρεώσεις που σας επιβάλλονται.

7.Πολιτική απορρήτου: Για την αναλυτική σας ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου , η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας.

8.Κατά τη χρήση της Πλατφόρμας FuelMate, συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες, τις Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε άλλο μέρος της Πλατφόρμας FuelMate για να προβείτε σε ενέργειες που:

 • i.     Είναι αντίθετες με τη δημόσια εικόνα, την υπεραξία ή τη φήμη της FuelMate,
 • ii.     Προωθούν οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή περιεχόμενο,
 • iii.     Παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, εμπορικού απορρήτου ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας ή δικαιώματα δημοσιότητας και ιδιωτικότητας της εταιρείας μας ή οποιουδήποτε τρίτου,
 • iv.     Παραβιάζουν οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο, καταστατικό, διάταγμα ή κανονισμό ή ενθαρρύνουν οποιαδήποτε συμπεριφορά θα μπορούσε να αποτελέσει ποινικό αδίκημα ή να οδηγήσει σε αστική ευθύνη,
 • v.     Είναι συκοφαντικές, δυσφημιστικές, απειλητικές, παρενοχλητικές, προσβλητικές της ιδιωτικής ζωής, καταχρηστικές, αδικοπρακτικές, μισαλλόδοξες, πορνογραφικές ή άσεμνες.
 • Απαγορεύεται επιπλέον:
 • vi. Να μεταδίδετε οποιεσδήποτε εμπορικά απόρρητες ή άλλες σημαντικές, μη δημόσιες πληροφορίες για οποιοδήποτε πρόσωπο, εταιρεία ή οντότητα χωρίς να έχετε την άδεια προς τούτο,
 • vii. Να περιορίζετε ή παρεμποδίζετε οποιονδήποτε άλλο επισκέπτη να χρησιμοποιήσει την Πλατφόρμα FuelMate, μεταξύ άλλων, χωρίς περιορισμό, μέσω hacking ή αλλοίωσης οποιουδήποτε τμήματος της Πλατφόρμας FuelMate,
 • ix.Να προβαίνετε στην τροποποίηση, προσαρμογή, υποαδειοδότηση, μετάφραση, πώληση, αντίστροφη μηχανική, αποσυμπίληση ή αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε τμήματος της Πλατφόρμας FuelMate,
 • x. Να αφαιρείτε οποιεσδήποτε σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που περιέχονται στην Πλατφόρμα FuelMate,
 • xi. Να παραχωρείτε υποαδειοδοτήσεις, να πουλάτε, να ενοικιάζετε, να μισθώνετε, να μεταβιβάζετε, να εκχωρείτε ή να μεταβιβάζετε οποιαδήποτε δικαιώματα που απορρέουν από τη Σύμβαση σε οποιονδήποτε τρίτο ή να εκμεταλλεύεστε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εμπορικά ή να αποκομίζετε κέρδη από τις πληροφορίες ή το περιεχόμενο της Πλατφόρμας FuelMate ή οποιοδήποτε τμήμα της, με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά στο παρόν,
 • xii. Να διανέμετε ιούς, σκουλήκια ή άλλα παρόμοια ή επιβλαβή αρχεία, σενάρια ή ρουτίνες προγραμματισμού,
 • xiii. Να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε ρομπότ, αράχνη, εφαρμογή αναζήτησης/ανάκτησης ιστοσελίδων ή άλλη χειροκίνητη ή αυτόματη συσκευή ή διαδικασία για την ανάκτηση, ευρετηρίαση, "εξόρυξη δεδομένων" της Πλατφόρμας FuelMate ή με οποιονδήποτε τρόπο να αναπαράγετε ή να παρακάμψετε τη δομή πλοήγησης ή την παρουσίαση της Πλατφόρμας FuelMate ή τα περιεχόμενά της, τις πιστοποιήσεις και τα μέτρα ασφαλείας,
 • xv. Να συλλέγετε πληροφορίες σχετικά με επισκέπτες ή μέλη της Πλατφόρμας FuelMate χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους, και

9.Μπορείτε να κλείσετε το λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή, μεταβαίνοντας στις Ρυθμίσεις και επιλέγοντας απενεργοποίηση του Λογαριασμού. Μπορούμε να αναστείλουμε προσωρινά τη χρήση της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς καμία ειδοποίηση ή ευθύνη απέναντί σας. Μπορούμε να απενεργοποιήσουμε το Λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης οποιασδήποτε πολιτικής της FuelMate.

10.Μηνύματα κειμένου και ηλεκτρονικά μηνύματα.  Με τη δημιουργία λογαριασμού στην Πλατφόρμα FuelMate, συμφωνείτε ότι η FuelMate ή/και οι Πάροχοι Υπηρεσιών μπορούν να σας στέλνουν ενημερωτικά μηνύματα κειμένου (SMS) ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πλαίσιο της κανονικής επιχειρηματικής λειτουργίας της χρήσης των Υπηρεσιών από εσάς.

11.Ανατροφοδότηση. Εάν αφήσετε στην Πλατφόρμα FuelMate οποιαδήποτε σχόλια, αναφορές σφαλμάτωνή προτείνετε τροποποιήσεις στην Εφαρμογή ("Ανατροφοδότηση"), η Πλατφόρμα FuelMate έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την εν λόγω Ανατροφοδότηση κατά την κρίση της, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ενσωμάτωσης των εν λόγω προτεινόμενων αλλαγών στον Ιστότοπο ή/και στην Εφαρμογή. Με το παρόν παραχωρείτε στην FuelMate μια διαρκή, αμετάκλητη, μη αποκλειστική άδεια με όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για την ενσωμάτωση και χρήση της Ανατροφοδότησής σας για οποιονδήποτε σκοπό.

ΙΙΙ.           ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

1. Το περιεχόμενο της Πλατφόρμας FuelMate(συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του λογισμικού μας, των σχεδίων μας, των εμπορικών σημάτων, των σημάτων υπηρεσιών, των εμπορικών ονομασιών, των λογότυπων και οποιωνδήποτε άλλων χαρακτηριστικών), αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της FuelMate και, ως εκ τούτου, προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου. Για οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου του ιστοτόπου, πλην της καθαρά ιδιωτικής, απαιτείται προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της FuelMate. Το ίδιο ισχύει και για κάθε αλλαγή, αλλοίωση, προσαρμογή, μετάφραση και κάθε άλλη επεξεργασία του περιεχομένου, αλλά και για την τυχόν μεταβίβαση ή κοινοποίηση αυτού.

2.            Με την επιφύλαξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης, σας χορηγούμε περιορισμένη, μη αποκλειστική άδεια χρήσης και πρόσβασης στην πλατφόρμα FuelMate, σύμφωνα με την οποία ο Πελάτης μπορεί να κάνει χρήση του περιεχομένου της αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς, μη – εμπορικούς σκοπούς.Δεν παραχωρείται κανένα δικαίωμα εμπορικής χρήσεως επί του διαδικτυακού τόπου ή του περιεχομένου αυτού. Η μη συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους, θα συνεπάγεται την αυτόματη και χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση καταγγελία της παρεχόμενης άδειας χρήσης, με αποτέλεσμα η FuelMateνα δικαιούται να εμποδίσει την πρόσβαση του Πελάτη.

IV.        ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

1.Καμία έγκριση ή επαλήθευση. Λάβετε υπόψη ότι η Πλατφόρμα FuelMate επιτρέπει την πρόσβαση σε περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων και προσφέρει αλληλεπιδράσεις με τρίτους επί των οποίων δεν έχουμε κανέναν έλεγχο.

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενο, τις προσφορές ή τη συμπεριφορά τρίτων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται από τρίτους ή των περιγραφών των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται από τρίτους, ούτε τις επικυρώνουμε ή τις επαληθεύουμε. Ειδικότερα, δεν εγγυόμαστε ούτε αναλαμβάνουμε ευθύνη σχετικά (i)με το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από οποιονδήποτε τρίτο στην Πλατφόρμα FuelMate, (ii) την ποιότητα και την ποσότητα των καυσίμων ή/και των υπηρεσιών που παρέχονται από τους Παρόχους Υπηρεσιών και (iii) τη συμπεριφορά και τη συναλλακτική ηθική οποιουδήποτε τρίτου/ Παρόχου Υπηρεσιών με τον οποίο έρχεστε σε επαφή μέσω της χρήσης της Πλατφόρμας FuelMate. Δε δίνουμε καμία εγγύηση ή δήλωση σχετικά με την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επικαιρότητα οποιουδήποτε περιεχομένου που καταχωρίζεται και εμφανίζεται στην Πλατφόρμα FuelMate από οποιονδήποτε τρίτο.

2.Ιστοσελίδες τρίτων. Η Πλατφόρμα FuelMate ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους για τη δική σας διευκόλυνση. Η χρήση από εσάς των ιστοτόπων τρίτων υπόκειται στις πρακτικές απορρήτου και τους όρους χρήσης που καθορίζονται από τον συγκεκριμένο συνδεδεμένο ιστότοπο και αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για την εν λόγω χρήση. Η διαθεσιμότητα τέτοιων συνδέσμων δεν υποδηλώνει οποιαδήποτε έγκριση από εμάς. Η FuelMate ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι οποιουδήποτε για άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, θετική ή αποθετική ζημία, συμπεριλαμβανομένης και της ζημίας συνεπεία ηθικής βλάβης, που σχετίζεται με ή απορρέει από οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο ή άλλη πηγή προς την οποία υπάρχει διασύνδεση, παραπομπή ή δυνατότητα πρόσβασης από την Πλατφόρμα, ή για τη χρήση, φόρτωση («download») ή δυνατότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε  υλικά,  πληροφορίες, ή υπηρεσίες,  συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά  και  όχι  περιοριστικά,  οποιωνδήποτε  διαφυγόντων  κερδών,  απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων.

2.1 Η FuelMate δεν εγγυάται ούτε αναλαμβάνει ευθύνη σχετικά με οποιοδήποτε λογισμικό μπορεί να μεταφορτωθεί προς λήψη μέσω της πλατφόρμας FuelMate, ήτοι δεν εγγυόμαστε με κανέναν τρόπο ότι αυτό είναι απαλλαγμένο από ιούς ήάλλο επιβλαβέςπεριεχόμενο.

2.2 Η FuelMate ελέγχει τις πληροφορίες που περιέχονται στην Πλατφόρμα με τη δέουσα επιμέλεια, χωρίς όμως είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι η λειτουργία της θα είναι συνεχής, χωρίς σφάλματα ή άλλου είδους τεχνικά προβλήματα και ότι τα αποτελέσματα που θα προέλθουν από την χρήση της θα είναι αξιόπιστα, ακριβή και χωρίς σφάλματα. Ο Πελάτης της Πλατφόρμας FuelMate  δεν  δικαιούται  οποιασδήποτε αποζημίωσης για ζημία που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη δυνατότητας χρήσης του διαδικτυακού τόπου, καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία αυτού ή στη διαβίβαση μέσω αυτού πληροφοριών στο διαδίκτυο.

3.Όλοι οι Πάροχοι Υπηρεσιών και άλλα συνδεδεμένα τρίτα μέρη είναι ανεξάρτητοι εργολάβοι και όχι υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι της FuelMate.  Η FuelMate ενεργεί αποκλειστικά ως μεσάζοντας για τους Παρόχους Υπηρεσιών και δεν ευθύνεται για τις πράξεις, τα σφάλματα, τις παραλείψεις, τις δηλώσεις, τις εγγυήσεις ή την αμέλειάτους ή για οποιεσδήποτε σωματικές βλάβες, θάνατο, υλικές ζημιές ή απώλειες ή έξοδα τυχόν προκύψουν από τις υπηρεσίες τους. Η FuelMate δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν θα προβεί σε καμία επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης λόγω, ενδεικτικά αναφερόμενων, υπεράριθμων κρατήσεων, απεργίας, πολεμικών ενεργειών, τρομοκρατίας, ασθενείας ή άλλου γεγονότος ανωτέρας βίας ή άλλης αιτίας πέραν του άμεσου ελέγχου της. Επίσης, η FuelMate δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πρόσθετα έξοδα, παραλείψεις, καθυστερήσεις, αναδρομολόγηση, πράξεις ή παραλείψεις οποιασδήποτε κυβερνητικής αρχής.

4.Συμφωνώντας με τους παρόντες όρους χρήσης και παραχωρώντας πρόσβαση στον ιδιωτικό σας χώρο (οικία, επαγγελματική στέγη, όχημα, σκάφος ή/και οποιοδήποτε άλλο μεταφορικό μέσο και ακίνητό σας εντός του οποίου βρίσκεται η δεξαμενή πετρελαίου σας, η FuelMate δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που τυχόν θα προκύψουν από την πρόσβαση των Παρόχων Υπηρεσιών ή/και οποιουδήποτε άλλου σχετικού τρίτου μέρους στον ιδιωτικό σας χώρο.

V.            ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε πλήρως  και να μην εγείρετε κατά της FuelMate και των διευθυντών, των στελεχών, των υπαλλήλων, των συμβούλων, των εταίρων και άλλων εκπροσώπων της ουδεμία αξίωση ή απαίτηση για ζημίες, απώλειες, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων)  που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από: (i) τη δική σας πρόσβαση, χρήση ή υποτιθέμενη χρήση των υπηρεσιών ή των αγαθών που αποκτάτε μέσω της χρήσης της Πλατφόρμας FuelMate, συμπεριλαμβανομένων όλων των υπηρεσιών ή αγαθών που παρέχονται από τους Παρόχους Υπηρεσιών, (ii) την παραβίαση ή παράβαση από εσάς των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, οποιασδήποτε δήλωσης, εγγύησης ή δέσμευσης που αναφέρεται στην παρούσα Συμφωνία ή οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου ή κανονισμού, (iii) οποιοδήποτε στοιχείο που υποβάλλετε σε εμάς ή μεταδίδετε στην Πλατφόρμα FuelMate παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, τις ευρεσιτεχνίες, τα εμπορικά σήματα, τα εμπορικά μυστικά ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της FuelMateή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους, (iv) τις δραστηριότητές σας σε σχέση με την Πλατφόρμα FuelMate ή άλλους ιστότοπους με τους οποίους συνδέεται η Πλατφόρμα FuelMate, ή/και (v) την αμελή συμπεριφορά σας ή εκούσια παράλειψή οφειλόμενης ενέργειας.

VI.          ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΑΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τους παρόντεςΌρουςκαι Προϋποθέσεις και να αναρτούμε τη νέα έκδοση στην Πλατφόρμα FuelMate. Η νέα έκδοση της παρούσας Συμφωνίας θα τεθεί σε ισχύ (i) τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της εν λόγω ανάρτησης (ή την μεταγενέστερη ημερομηνία που θα υποδείξουμε στη σχετική ανάρτηση), εάν οι αλλαγές αφορούν σε λειτουργική διάταξη της παρούσας Συμφωνίας που μπορεί να σας επηρεάσει δυσμενώς ή (ii) αμέσως μετά την ημερομηνία της ανάρτησης ή την μεταγενέστερη ημερομηνία που θα υποδείξουμε στη σχετική ανάρτηση, εάν οι αλλαγές δεν μπορούν να σας επηρεάσουν δυσμενώς, παραδείγματα των οποίων περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό: (α) η αλλαγή του ονόματος της διεύθυνσης διαδικτύου (www. FuelMate.gr) που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Εφαρμογή ή τον Ιστότοπό μας, ή (β) η βελτίωση διατάξεων που ήδη περιλαμβάνονται ή αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία. Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν επιθυμείτε να δεσμεύεστε από τη νέα έκδοση της παρούσας Συμφωνίας, έχετε το δικαίωμα να απενεργοποιήσετε το Λογαριασμό σας όπως ορίζεται στην Ενότητα ΙΙ(11)και να σταματήσετε αμέσως να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα FuelMate.

VII.        ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι Παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.Για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει στα πλαίσια εφαρμογής ή εξ αφορμής  των παρόντων όρων, αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

VIII.        ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι παρόντεςΌροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Πελάτη και της FuelMate σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας και δεν θα τροποποιείται παρά μόνο από τη FuelMate σύμφωνα με τους παρόντεςΌρους ή όπως άλλως συμφωνείται εγγράφως από τον Πελάτη και τη FuelMate. Κανένας υπάλληλος, αντιπρόσωπος ή άλλος εκπρόσωπος της FuelMate δεν έχει την εξουσία να δεσμεύει τη FuelMate με οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση που δεν ορίζεται ρητά στους παρόντεςΌρους.

2. Σε καμιά περίπτωση η παράλειψη ή καθυστέρηση της FuelMate να ασκήσει νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά της, που απορρέουν από τους παρόντες όρους χρήσης, δεν θα μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από αυτά ούτε να θεωρηθεί ότι τα δικαιώματά της αυτά αποδυναμώνονται.

3.Εάν οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Συμφωνίας είναι παράνομο ή άκυρο, το μέρος αυτό δε θα επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων.

4.Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε την παρούσα Συμφωνία ή οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας βάσει της παρούσας Συμφωνίας. Η FuelMate μπορεί να εκχωρήσει την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.

5.Η FuelMate δεν θα ευθύνεται ούτε θα θεωρηθεί ότι παραβιάζει τoυς παρόντες Όρους, για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης όπως απαιτείται από τους παρόντεςΌρους ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε αιτίας ή κατάστασης πέραν του εύλογου ελέγχου της.

IX.           ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών σχετική με τη χρήση της Πλατφόρμας, καθώς και για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αίτημα, ο Πελάτης μπορεί να απευθυνθεί και να επικοινωνήσει με την FuelMate μέσω αποστολής email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στην FUELMATE, Αγίου Δημητρίου 41, 18546 Πειραιάς.